ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกวดระเบียบแถว

โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา เข้าร่วมประกวดระเบียบแถว ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็ก...

17 พ.ค. 2559 โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยาส่งเสริมให้นักเรียนในโรงเรียนเข้าร่วมโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ฺปั่นเพื่อพ่อ

11 ธันวาคม 2558 โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา จัดกิจจกรม BIKE FOR DAD ปั่นเพื่อพ่อ...

ข่าวการศึกษาไทย by blog.eduzones.com
ค่ายเพาะกล้า ครั้งที่ 10 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คุณสมบัติผู้สมัคร :นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 กำหนดการรับสมัคร :รับสมัครถึง วันที่ 2 มกราคม 2558 วันจัดค่าย :วันที่ 30 มกราคม 2558 ...
ค่ายเด็กเซียน ครั้งที่ 2ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คุณสมบัติผู้สมัคร :นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์, ...
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่านรับตรง ประเภทรับตรงสอบคัดเลือกมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาปีการศึกษา 2558 (รอบแรก)รายละเอียดดังนี้ กำหนดการคัดเลือก คณะสาขาที่เปิดรับ ...

×