ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ฺปั่นเพื่อพ่อ

11 ธันวาคม 2558 โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา จัดกิจจกรม BIKE FOR DAD ปั่นเพื่อพ่อ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

Asean Day

วันที่ 7 สิงหาคม โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา ได้นำนักเรียน คณะครู ไปร่วมกิจกรรม วันอาเซียน ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา ร่วมกับทำบุญวันเข้าพรรษา ในวันที่ ...

โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา ร่วมกับทำบุญวันเข้าพรรษา ในวันที่ 29 ก.ค. 2558

ข่าวการศึกษาไทย by blog.eduzones.com
ค่าย PHARMCAMP UBU 2014 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คุณสมบัติผู้สมัคร :นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 กำหนดการรับสมัคร :รับสมัครถึง วันที่ 10 มกราคม 2558 วันจัดค่าย :วันที่ 30 มกราคม 2558 1 ...
ค่ายเพาะกล้า ครั้งที่ 10 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คุณสมบัติผู้สมัคร :นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 กำหนดการรับสมัคร :รับสมัครถึง วันที่ 2 มกราคม 2558 วันจัดค่าย :วันที่ 30 มกราคม 2558 ...
ค่ายเด็กเซียน ครั้งที่ 2ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คุณสมบัติผู้สมัคร :นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์, ...